KVKK

01. Ltd. Müdür Müdürler Kurulu Kararı

02. KVKK Görev Tanımları Belgesi

03. KVKK Uyumlulaştırma Çalışma Grubu Görevlendi

04. Kişisel Veri Tespit Formu

5,6 Departman_Faaliyet_Parametre Fonmersan

07.Kişisel Veri İşleme Envanteri t

08. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Polit

09. Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası

10 Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

11. Müşteri Aydınlatma Metni

11.1 Müşteri Temsilcisi Aydınlatma Metni

11.2 Mail Order Aydınlatma Metni

12.1 Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi

12.2 Tedarikçi Aydınlatma Metni

13.1 Çalışan Aydınlatma Metni

13.2 Çalışan Gizlilik Sözleşmesi

14.1 Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

14.2 Ziyaretçi Aydınlatma Metni

16.1 Kamera_ Aydınlatma Metni

17. Çalışan Memnuniyeti Anketi Aydınlatma Metni

18.1 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

18.2 Örnek Olay Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

18.3 Örnek Olay Kişisel Veri Sahibine Cevap Yazısı

19.1 Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu

19.2 Örnek Olay Kişisel Veri İhlal Bildirimi

19.3 Örnek Olay İlgili Kişi İhlal Bildirimi

20. İnternet Sitesi Değişiklikleri

20.1 İletişim Formu Aydınlatma Metni

20.3 Çerez Politikası

21.1 Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım

21.2 Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım

22.1 Arşiv Odası Güvenlik Politikası

22.2 Bilgisayar ve USB Kullanım Politikası

22.3 Sunucu Güvenliği ve Yedekleme Politikası

22.4 İnternet Sağlama ve Kullanım Politikası

22.5 E-posta Kullanım Politikası

22.6 Mobil Cihaz Kullanım Politikası

22.7 Antivirüs Politikası

22.8 Ağ ve Sistem Güvenliği Politikası

22.9 Şifre Politikası

23. Kullanıcı Yetki Matrisi

23.1 Risk-Analiz-Şeması FONMERSAN

25. E-Posta Uyarı Yazısı

26. Telefon Üzerinden Aydınlatma Metni

27. Eğitim Duyurusu - İstanbul Audit

28. KVKK Gerçekleşme Anketi

Arşiv Odası Özellikleri

İŞ SÖZLEŞMELERİ

RAPOR

fonmersan-logo

Copyright 2012 - 2018
Fonmersan Mermer Ltd. Şti.